ELEGET TESZÜNK A 2019/2088 SZÁMÚ EU (SDRF) RENDELET SZERINTI KÖTELEZETTSÉGÜNKNEK

A fenntarthatósági követelmények figyelembevételéről szóló, szerződéskötést megelőző tájékoztatás a 2019/2088 számú EU rendelet (SFDR) alapján:

 

pénzügyi szolgáltatási ágazatban a fenntarthatósággal kapcsolatos közzétételekről szóló 2019/2088 számú EU rendelet (SDFR) harmonizált szabályokat határoz meg a pénzügyi piaci szereplők és a pénzügyi tanácsadók által a fenntarthatósági kockázatoknak a folyamataikba való integrálása és e folyamataik során a fenntarthatóság szempontjából káros hatások figyelembevétele, valamint a pénzügyi termékekről szóló, fenntarthatósággal kapcsolatos információk tekintetében alkalmazandó átláthatósággal kapcsolatban.

Az SFDR előírja a biztosításközvetítő pénzügyi tanácsadónak minősülő gazdasági szereplőknek, hogy a honlapjukon adjanak tájékoztatást arról, hogy befektetési, illetve biztosítási tanácsadásuk során figyelembe veszik-e a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt főbb káros hatásokat, amennyiben pedig nem, úgy indokolni kötelesek, hogy miért nem veszik figyelembe a befektetési döntéseknek a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásait.

A fenntarthatósági kockázatokkal kapcsolatos ismertetésnek arra kell kiterjednie, hogy a fenntarthatóságnak milyen kockázatai, negatív hatásai vannak/lehetnek a biztosítási termékek hozamaira nézve. A Meritum Biztosítási Alkusz Kft. a biztosítási tanácsadási tevékenysége során nem veszi figyelembe a fenntarthatósági tényezőkre gyakorolt káros hatásokat -a várható gazdasági folyamatokra ilyen szinten nincs rálátása-, az adott termék ismertetése során abból indulunk ki, hogy a fenntarthatóságot a biztosítási terméket kínáló biztosító társaságok figyelembe veszik és az ezzel kapcsolatos információkat a szerződés megkötését megelőzően megadják a kalkulációikban és termékismertetőikben.

A Meritum Kft., mint biztosításközvetítő, a befektetés fenntarthatósági kockázatainak figyelembevételére kizárólag a biztosítók által megadott paraméterek alapján képes.

 

Az Uniós előírásoknak megfelelve ( IDD (2016/97 EU) irányelvnek megfelelően)  vállaljuk, hogy Ügyfeleink részére az átadott biztosítási kínálatok minden esetben igényfelmérés alapján készítjük el és minimum 3 Biztosító versengő termékeit dolgozzuk ki az előzetesen felmért igényeknek megfelelően, így biztosítjuk Ügyfeleinknek az optimális választás lehetőségét. Természetesen biztosítási ismereteink / tudásunk alapján elmondjuk Ügyfeleinknek a termék jellemzőit és kérdéseikre megadjuk a válaszokat, de ezekkel nem kívánjuk befolyásolni döntéseiket. Az ajánlatok kidolgozásánál nem szempont a Biztosító által kínált jutalékrendszer, célunk a hosszú távú bizalmon alapuló stabil üzleti kapcsolat.

Nincs ösztönző rendszerünk és nem tesszük érdekeltté üzletkötőinket egy bizonyos termék/biztosító előnybe helyezésével!

Tanácsadás üzletkötőink által nem történik, Ügyfeleink önállóan döntenek meglévő igényeik alapján az átadott biztosítási kalkulációk és termékismertetők alapján.

 

Meritum Biztosítási Alkusz Kft.

 

Lakásbérlők közül kevesen tudják, hogy nem csak a főbérlő, hanem albérlőként ők is köthetnek lakásbiztosítást, ami egyébként egy lakásbiztosításhoz képest kedvezőbb áron nyújt fedezetet az értékeikre. Ahogy azt is kevesen tudják, hogy a két fél – tulajdonos és bérlő – által kötött lakásbiztosítások más-más módon fedik le az ingatlan és a benne található ingóságok védelmét.

A valóságban, sajnos, sokan csak saját káreseményük után szembesülnek azzal, hogy az ingatlan tulajdonosa által megkötött lakásbiztosítás kár esetén a bérlő ingóságaira (elektronikai eszközök, értéktárgyak ..) nem nyújt védelmet . Tehát ha betörtek az albérletünkbe és elvitték a laptopokat vagy villámcsapás miatt kár keletkezett az albérletben tárolt eszközeinkben, sajnos, ilyen káreseteknél a tulajdonos lakásbiztosítása nem nyújt fedezetet a bérlő értékeiben bekövetkezett kár esetén. Éppen ezért a bérelt ingatlanban a saját értékeinkre nekünk szükséges biztosítást kötni.

MELYIK BIZTOSÍTÁS MIRE TÉRÍT?

Leegyszerűsítve: a lakás tulajdonosa által kötött lakásbiztosítás a saját ingatlanára és a benne található saját ingóságaira nyújt védelmet, míg az albérlő által kötött biztosítás a bérelt ingatlanban található saját ingóságait (berendezési eszközök, elektronikai cikkek) biztosítja. Emellett bérlőként - biztosítótól függően - kiegészítő biztosításokat is választhatunk: baleset-biztosítást, mobileszköz biztosítást, besurranás biztosítást vagy ebtartó felelősségbiztosítást.

Fontos, hogy akkor vagyunk jogosultak albérletünkben értékeinket lakásbiztosítással biztosítani, ha lakcím kártyánkon a bérelt ingatlan szerepel állandó vagy ideiglenes lakcímként (tartózkodási helyként). Értéktárgyainkról rendelkeznünk szükséges számlával, hogy ha bármi kár éri őket, a biztosító felé igazolni tudjuk az értékét és hogy a miénk.

A lakásbiztosítás megkötésekor kalkulátorunkban az ingóságok biztosítását kell kiválasztani. Mivel a lakásra nem kötjük ilyenkor a biztosítást, így kedvezőbb, havi 900-1400 Ft közötti áron választhatunk biztosítást értékeinkre.

Albérletre is köthető lakásbiztosítás, amivel a saját értékeinket, ingóságainkat biztosíthatjuk! 

Abban az esetben, ha olyan társasházban bérlünk lakást, ami rendelkezik biztosítással, bár legtöbbször ez csak a falakat és a közös helyiségeket biztosítja, egy közös tárolóban történő kár esetén ez a biztosítás védheti az ottani értékeinket.

Előfordulhat olyan eset is, bár elég ritkán, hogy a tulajdonos nem kötött biztosítást az ingatlanra, ilyenkor a bérlő és a tulaj megegyezhetnek abban, hogy az albérlő kössön az ingatlanra és a benne tárolt ingóságaira biztosítást. Ezt érdemes a bérleti szerződésben is rögzíteni. Egy esetleges káresemény után a kárfizetés kapcsán a tulajdonos lemondhat az albérlő javára a kártérítési összegről. Ezt is szükséges nyilatkozat formájában rögzíteni.

Legyen szó saját vagy bérelt lakásról, az adott ingatlan ugyanúgy otthonunk, életterünk vagy akár a jelenlegi helyzetben munkahelyünk is, értékeink legnagyobb részét pedig benne tároljuk. Ha tehát életvitelszerűen huzamosabb vagy átmeneti időre bérelt ingatlanban élünk ugyanúgy érdemes gondoskodnunk egy lakásbiztosítással ingóságainkról, így nem leszünk kiszolgáltatottak egy esetleges káresemény esetén. Ráadásul ezt kedvezőbb áron tehetjük meg.

Itt található egy lista: ezekből az országokból származik a belépés Magyarország - Portfólió cikk

A koronavírus-járvány környékbeli országban valószínűsíthetően megnövekszik szigorú határellenőrzésen Magyarországon: három kategóriába sorolják az országokat fertőzési szempontból, és ez azt jelenti, hogy a bajnoki érzékenység fokozódik - jelenik meg Gulyás Gergely miniszterelési szempontjából fontos miniszter. 

A sajtótájékoztató alatt megjelent  közlöny , amely listázza a sárga és vörös kategóriába tartozó országokat.

A zöld kategóriába tartozó országok tartozékai, ahol alacsonyabb a termőzöttség szintje, különálló listát jelentenek az EU-országok többszörös listájáról. Magyarország semmilyen módon nem képes a zöld országból való belépést, ideálisan több több köztársaságot, Olaszországot és Horvátországot találni. Svájc, bár nem EU-címke, nem szerepel sem egy sárga, sem egy piros listán, így az alpesi országból való kilépés lehetséges.

A sárga országok listája a következő:

Külföldről érkező magyar állampolgár, illetve a magyar állampolgár magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja személyforgalomban zöld jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet, sárga vagy piros jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles.

HA A MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR ESETÉBEN AZ EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLAT A FERTŐZÉS GYANÚJÁT ÁLLAPÍTJA MEG, AJÁRVÁNYÜGYI HATÓSÁG ÁLTAL MEGHATÁROZOTTAK SZERINT KIJELÖLT KARANTÉNBAN VAGY – HA AZ NEM JELENT JÁRVÁNYÜGYI KOCKÁZATOT – HATÓSÁGI HÁZI KARANTÉNBAN KERÜL ELHELYEZÉSRE.

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg, és az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, 14 napra hatósági házi karanténban, az érintett magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban kerül elhelyezésre.

A járványügyi hatóság a kijelölt karanténban és a hatósági házi karanténban lévő személyeket nyilvántartásba veszi. A bekezdésben foglaltaktól eltérően nem szükséges a  járványügyi megfigyelés, ha a magyar állampolgár a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt  – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a szervezetében a vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

A  hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére –  amennyiben sárga besorolású ország területéről lépett Magyarország területére  – a  hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 teszt – vegyen részt.

Amennyiben az első molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a  hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a  hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

A kérelmező köteles a  második molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt  – lefolytatására, amelynek pozitív eredménye esetén az  illetékes járványügyi hatóság ismételten hatósági házi karantént rendel el. A hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére – amennyiben piros besorolású ország területéről lépett Magyarország területére – a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 teszt – vegyen részt. Ha elkészült, két alkalommal elvégzett, az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – igazolja, hogy a hatósági házi karanténban elhelyezett személy szervezetében a SARS-CoV-2 koronavírus a vizsgálat időpontjában nem kimutatható, úgy a hatósági házi karantént előíró rendelkezés alól a  hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést ad.

Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban zöld jelzéssel besorolt ország területéről Magyarország területére korlátozás nélkül beléphet. Ha Magyarország területére belépett, Magyarország területén tartózkodó személy a belépést követő 14 napon belül a  fertőzés tünetét észleli, akkor a  lakóhelyét, tartózkodási helyét vagy szálláshelyét nem hagyhatja el, és haladéktalanul köteles telefonon értesíteni a járványügyi hatóságot.

Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban sárga jelzéssel besorolt ország területéről történő belépés során – törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott kivétellel – egészségügyi vizsgálaton esik át, amelynek tűrésére köteles. Ha a személy esetében az  egészségügyi vizsgálat a  fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be. Ha a személy esetében az  egészségügyi vizsgálat a  fertőzés gyanúját nem állapítja meg, 14 napra a járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy – ha arra lehetőség van és nem jelent járványügyi kockázatot – hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre.

A járványügyi hatóság a kijelölt karanténban és a hatósági házi karanténban lévő személyeket nyilvántartásba veszi. Nem szükséges a járványügyi megfigyelés, ha a személy a Magyarországra történő belépést megelőző 5 napon belül, legalább 48 órás időkülönbséggel, két alkalommal elvégzett, az  egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálat – SARS-CoV-2 teszt – eredményét tartalmazó, magyar vagy angol nyelvű okirattal igazolja, hogy SARS-CoV-2 koronavírus a  szervezetében a  vizsgálat időpontjában nem volt kimutatható.

A hatósági házi karanténban elhelyezett személy kérelmére a hatósági házi karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti a hatósági házi karanténban elhelyezett számára, hogy 48 óra különbséggel, két alkalommal az egészségügyi szakmai szabályoknak megfelelő, molekuláris biológiai vizsgálaton – SARS-CoV-2 teszt – vegyen részt.

Ha az első molekuláris biológiai vizsgálat - a SARS-CoV-2 vizsgálata - igazolja, hogy a SARS-CoV-2 koronavírusában egy testreszabott házi karanténban elhelyezett személyi testhelyzetben álljon elő, a vizsgált időszakban a testreszabott házi karantén szempontjából gondoskodjon arról, hogy az egyes régiókban előforduljon, hogy a karantén egyre inkább megváltozik. határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság felmentést hirdet. A SARS-CoV-2 biológiai vizsgálata - a SARS-CoV-2 teszt - lefolytatására, a pozitív felhívás szerint az illetékes járványügyi hatóság ismételten gyakorlati házi karanténként rendelhető el.

KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ NEM MAGYAR ÁLLAMPOLGÁR SZEMÉLYFORGALOMBAN MAGYARORSZÁG TERÜLETÉRE APIROS JELZÉSSEL BESOROLT ORSZÁG TERÜLETÉRŐL NEM LÉPHET BE.

A besorolásokat hetente, szerdánként vizsgálja majd felül a kormányt.

 

Hiába lehet január 10-e, mindezidáig csak az Európai Unió Biztosító pályázottja a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóbarát otthonbiztosítási (MFO) minősítésére, tehát a piaci szereplők számára. Az átláthatóság és az MFO közötti áttekintés, amikor egy piaci szereplő döntése alapján kívánatos, és irányítás alatt áll.

Az MNB ezután közzéteszi a közleményt, így egy 2017. évi nyarán elindított Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek (MFL) átlátható az 1000 milliárd forintos határtól. Egy lakáshiteleken kívül egy lakásbiztosításokra jelentő az azóta besorolás, egy személyi kölcsönök minősítésének előkészítéséről szóló folyamatos van.

Az „Az Unió Biztosító Zrt. -N kívül - tekintve megkezdett Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) értékesítését - egyelőre nem érzékeny, tehát egy későbbi biztosítói pálya irányítja a Magyar Nemzeti Bankkötvényt, ez pedig elbírja a folyamatot. Az Az Az MFO iránti érdeklődésre törekszik, ha a piaci szereplők döntése szükséges, és iránymutatásokra épül a tervek. - közölte megkeresésünkre a Magyar Nemzeti Bankot.

A pályázatok összegyűjtése és a termékek elindítása érdekében a járványhelyzet később felkerül az elmúlt hónapokra, igaz, március 5-én a Biztosítás 2020 konferenciájának elhangzott, az MNB várakozásai szerint egy második negyedéves alakulás ki lesz kifejezve, többszörösebben párosulva egyetlen magyar piacon. Egyetlen áttekinthető igazgatója, Szeniczey Gergő ezt a rendezvényen jelentette, hogy az elsőként az Unió elnézze a minősítést az MNB-től.

Az MNB minősítése bevezetésével, az ügyfelek átláthatóságával, egyszerűbb, rugalmasabb lakásbiztosításokkal kötött összetevőivel, és ezáltal az erőteljesen növekedéssel, valamint az elmúlt évtizedekben alacsony kárhányaddal működik egy szegmensben. Nagyságrendileg évi 100 milliárdos díjbevételre kényszerülnek egy lakásbiztosításokból egy magyar biztosítónak, ez egy 36 olyan forintra vonatkozik, amely díjfizetési kötelezettség biztosítására vonatkozik.

MINDEN NAPTÁRI negyedév Végére 30 NAPOS FELMONDÁSI HATÁRIDŐVEL FELMONDHATÓ, LEGFELJEBB 10 MUNKANAPON BELÜLI (100 ezer forint alatti Karok ESETÉN 5 MUNKANAPON BELÜLI) KÁRRENDEZÉST LEHETŐVÉ TEVO TERMÉKEKRŐL LESZ SZÓ 1. SZTENDERD ALAPCSOMAGGAL, 2. ELNEVEZÉSÜKBEN SZTENDERD Kiegészítő FEDEZETTEKKEL ÉS EGYEDI, 3. ELNEVEZÉSÉBEN ÉS TARTALMÁBAN NEM SZTENDERD KIEGÉSZÍTŐ FEDEZETEKKEL.

MABIASZ - Portfólió cikk