Kötelező Gépjármű Felelősség Biztosítás KGFB

A KGFB kötelező nem lehet kihagyni, vagy ha megteszi akkor komoly büntetésben részesíti a biztosító.

2009. évi LXII. törvény a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról:

El ne feledd:

A KGFB minden esetben

Az autó vagy egyéb gépjármű vásárlása alkalmával, vagy még aznap köteles a gépjármű üzemben tartója, (ha az a tulajdonossal nem egyezik meg) biztosítást kötnie. Telefonon, vagy elektronikus formában.

Büntetés, érvényes fedezetlenségi díjak 2021

MABISZ. Ez az a szervezet aki felügyeli a gépjárművek KGFB-jét. Ha nem időben köti meg az üzemelétető (tulajdonos, vagy üzembrn tartó) Pénz bírságot szab ki. 

A biztosítók a szerződéskötéskor kötelesek meggyőződni arról, hogy a szerződő eleget tett a korábbi biztosítási időszakokban fennálló díjfizetési kötelezettségének.
A Gfbt. az „elmaradt díj” fogalom helyett 2010. január 1-jével bevezette a „fedezetlenségi díj” fogalmát. A fedezetlenségi díj az adott gépjármű vonatkozásában az üzemben tartó biztosítási kötelezettségének díjfizetés hiányában kockázatviselés nélküli időtartamára (a fedezetlenség időtartamára) a Kártalanítási Számla kezelőjét megillető, előre meghirdetett tarifa alapján utólagosan megállapított díj.
A jogszabály a Kártalanítási Számla kezelőjét hatalmazza fel és egyúttal kötelezi is a fedezetlenségi díj járműkategóriák szerinti mértékének évenkénti meghatározására és meghirdetésére, a Kártalanítási Számla általi kártérítések és a kártérítésekhez kapcsolódó eljárási költségek alapján. A MABISZ-nak, mint a Kártalanítási Számla kezelőjének legkésőbb a naptári év végét megelőző negyvenötödik napig kell a következő évi, járműkategóriák szerinti fedezetlenségi díjtételeket a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletében meghatározott módon, a Felügyelet honlapján meghirdetnie, továbbá ezzel egyidejűleg a honlapján is közzé kell tennie. Eltérés esetén a Felügyelet honlapján meghirdetett tarifa az alkalmazandó.
A MABISZ az alábbiakban teszi közzé a fedezetlenségi díjak 2020. évre érvényes tarifáit. A fedezetlenségi díjak naptári évre vonatkoznak, így amennyiben a fedezetlenséggel érintett időszak két naptári évet is érint, eltérő díjak kerülhetnek felszámításra.
A fedezetlenségi díj 2021. évre érvényes mértékei az egyes kategóriákban a következők: