Üzletszabályzat

Üzletszabályzat és Általános Megbízási Feltételek

  

A jelen Üzletszabályzat MERITUM Biztosítási Alkusz Kft. az üzemeltetett www.meritumalkusz.hu portálon kész kötött alkuszi megbízási szerződésekre vonatkozó kell.

 1.  MEGHATÁROZÁSOK

  

A jelen Üzletszabályzat alkalmazása a jelentés elkészítésével:

 (1) Alkusz - a MERITUM Biztosítási Alkusz Kft. rövidített név: Meritum Kft . (1095 Budapest, Mester u. 48-52. Fszt. Ü.3. Cégjegyzékszám: 01-09-079893; Adószám: 10657672-1-43, Magyar Nemzeti Bank tevékenységi engedélyének száma: 81/1992) 

 (2) Ügyfél - a Portálon átbiztosítási szerződés megkötése a kezdeményezésre, és a regisztrált felhasználó, aki az Alkusszal jelen jelen Üzletszabályzat.

 (3) Biztosító - az Ügyfél biztosítási igényeit és preferenciáit portálon portálon.

 ( 4) Biztosítási szerződés - az Alkusz közreműkötések portálon és a megkötött biztosítási szerződésre.

 (5) Megbízási Szerződés - az Alkusszal a jelen Kereskedelmi szabályzat, az Ügynökség határozza meg a szerződést, amely az Ügynökség határozza meg.

 (6) Portál - az Alkusz és az internet közcélú hálózatán www.biztositasicenter.hu tevő webhely.

 

  1. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

(1) A Megbízási Szerződés a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiau: Ptk.) 216. § (1) bekezdés alapján az Ügyfél és az Alkusz között szóban, írásban és ráutaló magatartással egyaránt megköthető.

 (2) a portálon átadja a kezdeményezést Biztosítási Szerződés megfogalmazása az alkotórészek megszerzésére Az Ügynökség megkötése az ügyben.

 (3) A jelen Üzletszabályzat alkalmazásának írásbeli meghatalmazása az elektronikus okirat megadásával, az azonnali meghatározása.

 (4) a portálon átadja a figyelmet Biztosítási szerződést meg kell határozni az Alkusz az Ügyfél írásbeli meghatalmazást igénylő jognyilatkozatot a megkötöm a megkötömben ajánlatot Megbízási Szerződés Alkusszal való megköt.

 (5) A Felekaház, hogy az Alkusz az Ügyfél a formában tett szerződést tett a pályázaton - a postai úton továbbított ajánlat kézhezvétele, amely az ún. ez időn belül az ajánlatot elektronikus úton jelzi a visszaigazolást, úgy, hogy az Ügyfél ajánlata nem elfogadott, a Megbízási Szerződés generálása nem tekinthető elérhetőnek.

 (6) Az Alkusz vállalja, az Ügyfél elfogadja, hogy az Alkusz a portálon kezdeményezzen egy ajánlatkérést, és a Megbízási Szerződés rendelkezése alatt.

 (7) Az Alkusz a jelen Üzletszabályzata az Ügyfél ajánlattételére vonatkozó rendelkezésekre. Az Ügyféltől írásban, meghatározták az ajánlatot a portálon elhelyezett, megfizethető tartalmú jelenlétben.

 (8) A Biztosítási Szerződés és a Biztosítási Szerződés meghozatala és a lényegek megítélése.

 

  1. AZ MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS TARTALMA

 (1) A Megbízási Szerződés ajöttével a Megbízó megbízza az Alkuszt-nél, a portálon a közreműködésre vonatkozó rendelkezések, külön-külön megfogalmazzák a szerződést. megtételére a megbízó helyett és nevében elektronikusan működtetett portálján tett nyilatkozat tartalmával megegyezően.

 (2) más az alkuszok megkötött biztosítási szerződés helyett a Megbízó másik biztosító társaság biztosítani a szerződést kötni, úgy, hogy az alkusz jogosult a fennálló szerződést annak évfordulójára.

 (3) Jelen alkuszi megbízás és meghatalmazás kell tekintetbe vennie, ha az Alkusz a kézhezvételtől számított 48-ig terjedő időszakra, a portálon átadja a szerződést a Megbízó számára.

 (4) A Megbízó vállalja az 2.2. Biztosítóktól díjajánlatot csak jelen megbízással megbízott alkuszon átvétel.

 (5) A Felek erre vonatkozó rendelkezéseit és jelen jelenlétét szabályozza, hogy hiányozzák a Megbízási szerződést

 - biztosítási szaktanácsadásra

 - egy biztosítási díjak beszed

 - a kárrendezési eljárásban való közreműködésre

 A Biztosítási Szerződés lebonyolódása létszakában, a Biztosítási Szerződés tartama alatt Megbízási szerződés kiterjed:

 - az Ügyfél jognyilatkozatában, változás-bejelentéseinek a Biztosítóhoz való továbbítás

 (6) A Felek erre vonatkozó megjegyzései alapján Alkusz az Ügyfél írásbeli meghatalmazása alapján jogosult:

 - az Ügyfél képviseletében a Biztosítási Szerződésből eredő felügyeleti megállapodás,

 - az Ügyfél a fennállást biztosító szerződést, a kiküldetésre,

 - az Ügyfél személyes adatainak megvitatása és továbbítása személy tovább adatait.

 

(7) Az Ügyfél úgy határozza meg, hogy az Ügyfél kárára és a tőle, mint a bankjegyeket, az ügyfeleknek az árbevételre vonatkozó rendelkezéseit. Szerződésben írtaknak megfelelő módon ésönt - megtérüljön.

 

  1. AZ ALKUSZ JOGÁLLÁSA ÉS KÖZVETÍTŐI MINŐSÉGE

(1) Az Alkusz a biztosókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a tovább:: Bit.) 45. § a) pontja és 46. § (1) bekezdés, az Ügyfél megbízásából aó ún. a biztosításközvetítő.

(2) Az Alkusz - a jelen Üzletszabályzat, amely megfogalmazza a kivételével - Biztosító nevében, a Biztosító nevében való jog, amely a Biztosító nevében való joghatályos fogadására, így egy Biztosítási Szerződés felmondása elfogadására sem. Az Ügyfélről szóló értesítés a Biztosítóval a Biztosító szervezeti egységének meghatalmazása a Biztosító tudásszerződéséről nem tekinthető meg Biztosító tudomásszerzésének.

(3) Az Alkusz közvetítésével megkötött biztosítási szerződések és a Ptk. 537. § (2) bekezdés módosított 15 napos kockázat elbírálási határidőt - amely idő alatt a Biztosító az ajánlatot, a biztosítási ajánlatot a Biztosítóhoz beérkezik. Az Ügyfél Biztosítási Szerződés megkötése az elbírálási határidő lejárta előtt, ha a Biztosító, vagy abonements, a Biztosító, vai a modifikācija.

(4) A portál a kalkulált biztosítási díj előzetes, a Biztosító a kockázat elbírálásával módosíthatja.

(5) Az Alkusz tevékenysége a felkészülten, a legjobb tudományos ismeretekkel összhangban, a biztosításszakmai felülvizsgálat után. Az Alkusz e rendelkezésre álló elmulasztásáért (a biztosításközvetítői műhiba) felelős. Az Alkusz teljes felelősséggel tartoznak az Ügyfélnek okozott mindennemű kárért.

(6) Az Alkusz szakmai tevékenysége az okos károkért az Allianz-Hungária Biztosító Zrt., Mint az Alkusz felelősségbiztosítója áll hely.

 

  1. AZ ÜGYFÉL KÖZLÉSI ÉS VÁLTOZÁS-BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

1) Ügyfél a Portálon átadja az adatait Biztosítási szerződéskötés, amely nem feltétlen közölni a Biztosítási szerződést; .

(2) Az Ügyfél az Alkusszal egészen írásban,

(3) Az Ügyfél köteles a Biztosítási szerződést érintő lényegeket megváltoztatni az 5. cikkben foglaltaknak megfelelően. Lényegesnek tekinthető mindaz a körülmény, amelyre utal a Biztosítási szerződésre vonatkozó adatok, a kérdésre vonatkozó válaszadás,

- az Ügyfél lakhelyének, székhelyének, a cím címének, e-mail címének változása;

- a biztosítási interesviszonyban bekövetkezett változások (tulajdonjog megszűnése vagy átruházása, a szerződés bemutatásával);

 - egy kötelezőati címet.

 (4) A közlésre, illetőleg a változás-bejelentésre vonatkozó rendelkezések elmulasztják vagy megsértik az Alkuszt felelősséget nem terheli.

 

  1. A BIZTOSÍTÁSI SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTÉVEL ÉS LEBONYOLÓDÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

 (1) Az Alkusz a Biztosítási Szerződés megkötése az Ügyfelet és a Biztosító adatairól és megkötni a biztosítás főbb jellemzőiről. Megadja az Alkusz az ajánlatkérést, hogy megvizsgálja a tartalmat a portálon keresztül.

 (2) Az (1) Az információ közzététele egyidejűleg az Alkuszon kívülről, a portálon történő átadására Biztosítási Szerződés Tájékoztató és bizt.

 (3) A Felek rögzítése, a jelen jelen Üzletszabályzat alkalmazása az Ügynökség saját ügyében vagy más háttértárolóban, hogy a portálon keresztül meggyőződjenek a Biztosítási szerződéstől.

 (4) Az Ügyfél a portál kényszerű megnyitása tájékoztató oldal a megismerésre, magára nézve kötelezőnek ismeri el. Az Ügyfélnek mindaddig nem állíthatja be az ajánlatkérést, ha a fentieket nem kell igazolja.

 (5) Az Alkusz a Biztosítási Szerződés megkötése az ajánlatkérővel kapcsolatban, hogy megismerjék az Ügyfelet. A portál fentiekkel kapcsolatos, adatkezelési tudnivalók az ügyfelek számára - információ és önkormányzat, hogy megvizsgálja, hogy az adatvédelmi nyilatkozatot a továbbiakban is megvizsgálja.

 (6) Az Alkusz - az Ügyfél képviseletében, annak megfelelően, hogy megfogalmazza a megfogalmazást és az adattovábbításra vonatkozó fentieket. való megtételével egyidejűleg - Biztos a Biztosító felé.

 (7) Az Ügyfélről fizetendő biztosítási díj - a portálon átadható tájékoztatás a biztosítási díjazásról, az Alkusz biztosítási díjat nem szed.

 (8) Az első biztosítási díj befizetésére vonatkozó csekket az Alkusz, vagy a Biztosító bocsátja az Ügyfélületek. Az egyszeri díjazás és a biztosítási kötvény átvételére vonatkozó rendelkezések.

 (9) A Biztosítási Szerződés akkor tekinthető a jöttnek, ha

 - a Biztosító az Alkusz és az Ügyfél képviseletében tett írásbeli ajánlatra

 - a Biztosító az Ügyfél ajánlatát - a biztosítás kötvény kiállításával kifejezetten elfogadja.

 (10) Az Ügyfél biztosítási kötvényét - a jelen Üzletszabályzat, amely tartalmazza a hiánypótlást.

 (11) A portálon a "Megkötöm" a "Megkötöm" az "Alkotókötések", az "Alkusz kötvények" és a "Kizárólagos információ" Az Ügyfél a Biztosítási Szerződésnek nem kötelező érvényűek.

 (12) A Felekírás, hogy az Ügyfél utazási biztosítási szerződést megköt megfogalmazza a fentieket, hogy meggyőződjön a jogi aktusokról, hogy meggyőződjön a szerződéstől. A Biztosítók, amelyek nyitva állnak a napirenden, és amelyek a következőkre vonatkoznak: a.

 

  1. A MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

 (1) A Szerződés határozatlan periódusra vonatkozó rendelkezéseit, vagy a gondoskodást a szerződést és / vagy gondoskodik a szerződéstől.

 (2) A szerzőírás írásban, 60 napra bármelyik fél jogosult felmondani. Megbízó felmérése a kötelék helyszínéről Alkusz útján már elvállalt a területért. A felmondási idő a felek elegendőnek tekintik, hogy megnézhessük az alkotóelemeket.

 (3) A felmondást a Felek Szerződés megjelölése ajánlott - tértivevényes postai küldeményként kell megküldeni

 

  1. AZ ALKUSZ DÍJAZÁSA

 (1) Az Ügyfél biztosítási szerződést írt elő, és megkötés a közérdekű közbeszerzési szerződéstől Alkusz külön megbízási díjat nem számít fel.

 (2) Az Alkusz attól a Biztosítótól jogosult díjazásra, amellyel az Ügyfél a portálon átadja a kezdeményezést Biztosítási szerződést az Alkusz közvetítésével megköti.

 (3) A jelen Üzletszabályzat 4. § (7)

 

  1. kedvezmények

 (1) A portálon meghirdetett egyes biztosítási termékekre vonatkozó rendelkezések, az óvatosság és az alkusz szerződése.

 (2) Az Ügyfeleket megillető kedvezmény meghatározható a portálon keresztül, amelyen az Alkusz azt nyújthatja más formában.

 

  1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 (1) Az Ügyfél a Megbízási Szerződés és a titkos irányítás.

 (2) Az Alkusz az Ügyfélnek a portálon történő megszerzése Biztosítási Szerződéssel, annak a jöttével, nyilvántartásba vételével és biztosításával kapcsolatos tudnivalók jutott a biztosításra.

 (3) Az Alkusz az Ügyfél külön írásbeli adatai nem jogosult az adattovábbításra, ha az a Megbízási szerződést kötött teljes körűen, különös tekintettel azokra, amelyekre szükség van.

 (4) Magyar Nemzeti Bank 1013 Budapest, Krisztina körút 39., Levelezési cím: 1535 Budapest, 114. Pf. 777, Telefon: 4899-100, Internet cím: www.mnb.hu.

 (5) A jelen üzletszabályzatban nem módosított kérdések Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információszolgáltatás 2001. évi CVIII. törvény és a biztosókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény előírtéseit kell a felelős.

 (6) Bármely vita eldönt, kas a Megbízási Szerződés vagy Pieš megyei Bíróság,