A bonus-malus besorolási rendszer

A 21/2011. (VI. 10.) NGM rendelet személygépkocsi és motorkerékpár esetén az alábbi besorolást határozza meg:

Táblázat...

Kártörténeti igazolás a 2011. július 1-jét megelőző időszakban

2011. július 1-jét megelőzően,  az ügyfél által megadott rendszám és kötvényszám alapján az új biztosítónak az új szerződés kockázatviselésének kezdetétől számított 30 napon belül kellett beszereznie az igazolást, és annak adattartalma szerint – a beérkezéstől számított 15 napon belül – be kellett sorolnia (a kockázatviselésének kezdetére visszamenőlegesen)a szerződést.

Kártörténeti nyilvántartás

2011. július 1-től megszűnt a biztosítók azon kötelezettsége, amely alapján a szerződés megszűnését követően a kártörténetre vonatkozó adatokról illetve a bonus-malus besorolásról igazolást kellett kiadniuk (kártörténeti igazolás). Az adatok átlátható formában történő kezelhetősége érdekében papír alapú igazolásokat 2011. július 1-től felváltotta az elektronikus kárnyilvántartásirendszer. A rendszer létrehozásának az volt a célja, hogy a szerződések díjának kockázatarányos megállapítása érdekében a biztosítók a kártörténeti adatokat fel tudják használni.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításáról szóló 2009. évi LXII. törvény (Gfbt.) 51. §-nak értelmében a kárnyilvántartó nyilvántartást vezet a kötvénynyilvántartásban szereplő biztosítási szerződések vonatkozásában a kármentes időszakokról, a szerződő üzemben tartókról, továbbá a hozzájuk kapcsolódó kártérítési kötelezettséget kiváltó káreseményekről, a kártérítésre kötelezett személyekről, a kártérítési kötelezettség ismertté válásáról. A kárösszeg károkozó üzemben tartó által történt visszafizetéséről, az ezekhez kapcsolódó események dátumairól. A kárnyilvántartásban megtalálhatóak az üzemben tartó, a gépjármű, a szerződés és az esetleges káresemények adatai. A kárnyilvántartó szerv a megszerzett adatokat egy üzemben tartó vonatkozásában az utolsó biztosítási szerződéssel kapcsolatos bármely adat keletkezését követő 7 évig kezeli. A kárnyilvántartó szerv kérelemre köteles átadni vagy hozzáférhetővé tenni a rendelkezésére álló adatokat a biztosítónak, a Kártalanítási Számla kezelőjének, illetve a különböző hatósági szerveknek (pl.: rendőrség, bíróság, közlekedési hatóság stb.