szombat, július 20, 2019
   
Text Size

üzleti titok

A Meritum Biztosítási Alkusz Kft.

üzleti titok szabályzata

A Meritum Biztosítási Alkusz Korlatolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Meritum vagy Társaság) a független biztosításközvetítő tevékenységéhez kapcsolatos üzleti titkának megtartása érdekében a 2013. évi V. törvény ( a továbbiakban: Ptk.) es a 2014. évi LXXXVIII törvény (a továbbiakban: Bit.) rendelkezéseivel összhangban az álabbi szabályzatot alkotja:

I. Az üzleti titok fogalma

üzleti titok a Társaság gazdasági tevékenységéhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek szamara nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdeket sértene vagy veszélyeztetne, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli.

A Társaság tevékenységével kapcsolatban üzleti titoknak minősül különösen, de nem kizárólag:

A Társaság ügyfeleinek listája es egyéb ügyfélkapcsolati adatai

A Társaság potenciális ügyfeleinek adatait tartalmazó adatbázis, címlista

A Társaság alttal alkalmazott ügyfélszerzési illetve ügyfélkapcsolat teremtési módszerek

A Társaság gazdálkodására vonatkozó minden olyan adat vagy információ, amelyet az általa letétbe helyezett éves beszámolok, illetve annak mellékletei nem tartalmaznak

II. Titoktartási kötelezettség

1. A Társaság valamint tulajdonosai, a Társaságban részesedést szerezni kívánó személy, a vezető állású személy, egyéb vezető, valamint a Társaság alkalmazottja, megbízottja köteles a Társaság működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot - időbeli korlátozás nélkül - megőrizni.

2. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn a feladatkörében eljárt

a) Felügyelettel (MNB),

b) nemzetbiztonsági szolgálattal,

c) Állami Számvevőszékkel,

d) Gazdasági Versenyhivatallal,

e) a központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűséget ellenorzó Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szervvel,

f) vagyonellenőrrel, szemben.

2. Nem jelenti az üzleti titok sérelmet a Társaság Miatt az adóhatóság fele történő adatszolgáltatás.

3. A titoktartási kötelezettség nem áll fenn

a) a nyomozás elrendelését követően a nyomozó hatósággal és ügyészséggel,

b) büntetőügyben, polgári peres vagy nemperes eljárásban, közigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata során eljáró bírósággal, a bíróság által kirendelt szakértővel, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval, valamint az önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében a bírósággal szemben.

c) Aki üzleti titok birtokába jut, köteles azt időbeli korlátozás nélkül megőrizni.

d) A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti titok körébe tartozó tény, tájékoztatás vagy adat az Bit-ben meghatározott körűn kívül a Társaság, továbbá az ügyfél felhatalmazása nélkül nem adható ki harmadik Szemelynek es feladatkörön kívül nem használható fel.

e) Aki üzleti titok birtokába jut, nem használhatja fel arra, hogy annak réven saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a Társaságnak vagy ügyfeleinek hátrányt okozzon.

Jelen szabályzat 2017. január 1-én lep hatályba

Takács Béláné sk. ügyvezető

MERITUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ Kft.
1095
Budapest, Mester u. 40-52.
Bank; 10300002-1061896149020014
Adószám; 10657672-143


 

Ügyfélfogadás:

 • Hátfő: 10:00-16:00
 • Kedd: 10:00-16:00
 • Szerda:  10:00-15:30
 • Csütörtök:  10:00-16:00
 • Péntek:  10:00-13:30
 • Szombat-Vasárnap: ZÁRVA

Meritum Biztosítási Alkusz Kft.:

 • Székhely-Telephely: 1095, Budapest Meter u. 48-52. Bejárat az utca front felől!
 • Telefon: 06-1/219-5182, 06-1/219-8153
 • E-mail cím: info (kukac) meritumalkusz.hu
 • Web cím: www.meritumalkusz.hu
 • Időpont foglalás: Hétfőtől-Péntekig: 10.00 - 12.00-ig.

Login Form